Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Argumenterande text- debattartikel

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vill du förändra något på din skola, i din idrottsförening eller i samhället? Då är det bra att kunna skriva en debattartikel och kunna delta i en debatt. Du kommer att få läsa argumenterande texter, du kommer att få förbereda och medverka i en debatt och du kommer att få planera och skriva en debattartikel.

Mål

Läsa

Läsa och urskilja debattartikelns struktur.

* Hitta skribentens tes och de argument som stödjer tesen.

* Urskilja hur skribenten bemöter motståndarens argument med motargument.

* Urskilja referatmarkörer och bindeord.

* Resonera om skribentens avsikt med debattartikeln.

* Göra textkopplingar utifrån en debattartikel.

 

Skriva

* Planera och skriva en debattartikel med dess typiska struktur.

* Formulera en tes.

* Formulera argument som bygger på fakta för att stödja tesen.

* Formulera ett motargument.

* Använda referatmarkörer och bindeord.

* Skriva och stava rätt.

 

Tala

* Förbereda och medverka i en debatt.

* Använda övertygande argument för dina åsikter.

* Bemöta din motståndare med motargument. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback