Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Nyhammars skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Vi repeterar de fyra räknesätten och de matematiska ord och begrepp som hör till. Varför är det bra att veta vad differens är och hur får man fram en produkt, vad är en parentes och i vilken ordning ska jag räkna ut en uppgift? Frågorna kan vara många men målet är att de blir besvarade efter att arbetet med detta kapitel är färdigt.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Positionssystemet i talområdet 0 - 10 000
 • Begreppen summa och differens
 • Begreppen produkt och kvot
 • Använda minnessiffra vid användandet av algoritmer
 • Sambandet mellan multiplikation och division
 • Att räkna uträkningar stegvis
 • Räkna med prioriteringsregeln med alla fyra räknesätt och parenteser
 • Bilda uttryck av problemlösningsuppgifter

Hur ska vi lära oss detta?

 • genom gemensamma genomgångar
 • genom laborativa övningar
 • genom samtal i grupp
 • genom att färdighetsträna i din matematikbok

 Vad som kommer att bedömas:

 • hur väl du använder dig av matematiska begrepp
 • kunna föra ett resonemang kring de uppgifter du genomför
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • förstå övningarna du arbetar med
 • kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet

Hur du får visa vad du kan:

 • aktivt delta på genomgångar
 • ställa relevanta frågor
 • arbeta i din matematikbok
 • uttrycka dig muntligt och skriftligt

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Rationella tal och deras egenskaper.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter