Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

F - 5

Skyttorp Geografi Norden åk 4-5

Skyttorps skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Vi kommer arbeta med Norden och tillsammans lära oss mer om de nordiska länder. Detta gör vi genom att arbeta med faktatexter samt följa Holger Nilsson i Geografens Testamente (Norden).

Kunskapskrav - Vad ska vi lära oss?

 Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Kunna använda och förstå kartor.
 • Kunna Nordens länder och var de ligger på kartan. 
 • Kunna huvudstäderna samt några andra städer i respektive land.
 • Känna till Nordens länders flaggor.
 • Känna till namn på vatten och berg i respektive land.
 • Känna till de olika naturtyperna i Norden.
 • Känna till de olika ländernas naturtillgångar, industrier, näringsliv och turism.

Undervisning och bedömning - Hur ska vi lära oss detta?

I undervisningen kommer du att:

 • Läsa fakta i faktaböcker 
 • Använda kartbok
 • Se filmer från serien Geografens testamente (Norden) samt andra filmer som berör arbetsområdet.
 • Arbeta med arbetsblad baserat på filmer från Geografens testamente.
 • Använda dator för att hitta information om de olika nordiska länder på internet.
 • Arbeta i grupp och enskilt.

 

 Bedömning:

Du kommer bedömas utifrån:

 • Ditt deltagande under lektionerna - hur aktiv du är.
 • Ditt deltagande och prestation i både gruppuppgifter och enskilt arbete.
 • Din prestation i skrivuppgifter och på ett mindre skriftligt förhör

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
SO Geografi Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback