Skolbanken Logo
Skolbanken

Gymnastik för 5-6åringarna

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Gymnastik för 5-6 åringarna

Syfte:

Ett tillfälle för alla husets barn  att lära känna varandra. Alla ska kunna delta och det ska vara roligt. På ett lekfullt sätt får barnen röra sig till musik, öva sina grovmotoriska rörelser, ta instruktioner, leka med bollar, experimentera med fallskärm, få viss kännedom om olika redskap, känna att pulsen ökar och öva på att slappna av. Barnen får en positiv inställning till rörelse.

 

Mål: (Hämtade ur läroplanen)

  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama rytmik, dans och rörelse.
  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning.       

 

Genomförande: Agnetha A-O & Susanne

När: Varje Torsdag kl.. 9,30

Var: Lekhallen/utevistelse

Några tillfällen per termin strävar vi efter att få vara i gymnastikhallen på Kristinelundsskolan.

 

Utvärdering:

Efter varje tillfälle utvärderar vi tillsammans med barnen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter