Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemi Sura och basiska lösningar 7C HT18

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Varför blir du blå i munnen av blåbär, men röd på fingrarna? Varför blir det inga kalkavlagringar på porslin i Norrland? Skull du kunna smaka på resultatet av en neutralisation mellan saltsyra och natriumhydroxid?

De stora frågorna

Vad menas med att en syra är sur? Vilka syror och baser använder vi till vardags tack vare deras egenskaper?

 

Tid: Vecka 48-51


För att klara kunskapskraven ska Du kunna

  • laborera säkert

  • utföra undersökningar enligt det naturvetenskapliga arbetssättet
  • de vanligaste begreppen inom området

  • förklara hur miljöproblemet försurning är kopplat till detta område och hur vi använder våra kunskaper i kemi för att försöka lösa problemet.

 

Ämnesspecifika begrepp

Syra

Bas

Surt

Basiskt

Neutralt

Indikator

pH-värde

Försurning

Neutralisation

Salt

 

 

 

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar

Laborationer två och två för att öva på säkerhet och att följa en instruktion

Undersökningar som planeras och utvärderas både tillsammans och på egen hand

 

Bedömning

Du kommer att få öva på att planera, genomföra och utvärdera en undersökning, innan ni gör en bedömningsuppgift på det.

Du kommer muntligt under lektionstid få visa att du kan begreppen inom området

 

Området finns i kemiboken mellan s. 68-77

Anteckningar på området

 

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Sofia

 

 

 

 

 

Kunskapskrav på A-nivå

*Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

*Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

*Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Neutralisera halsbränna

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback