Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Läsa, förstå och skriva

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Läsa, förstå och skriva - läsåret 2016-2017 (Početnica – Min första övningsbok)

Mitt syfte med undervisningen

- du ska lära dig bokstäver- du ska lära dig att skriva och läsa på ditt modersmål.
- du ska kunna förstå innehållet i en kort berättelse.
- du ska kunna återberätta vad berättelsen handlar om.

Förmågor som vi ska utveckla

- du ska kunna formulera dig och kommunicera på enkelt sätt i tal och skrift på modersmålet och använda modersmål som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande.

Centralt innehåll som vi ska studera

Lyssna-förstå

Lyssna på uttal, betoning, satsmelodi. Förstå att uttalet är viktigt för att  andra ska förstå. Jämföra modersmålets uttal med svenska.

Skriva

Lära sig först bosniska bokstäverna. Kopiera ord, skriva ord. Skriva korta meningar i åk 2.. Senare i åk 3 skriva korta berättelser om välbekanta ämnen.

Tala

Berätta muntligt om välkända ämnen (familj, mat, skola, kompisar,  traditioner,natur...);

Läsa

Läsa enkla ord, meningar och texter, förstå innehållet, kunna återberätta innehållet.

Ordförråd

Öva ordförråd, lära sig nya ord, begrepp och språkliga uttryck. Jämföra bosniska och svenska ord.

Aktiviteter

Förskoleklass:

- att skriva vågräta, lodräta och lutande linjer
- att rita cirklar
- sagoläsning;lyssna, förstå och återberätta 
- att prata om välbekanta ämnen, t.ex.årstider och helger
- berätta om och/ eller avbilda djur, frukt och grönsaker                                                                                                                                               - träna på ljud, skriva bokstäver, kopiera ord

ÅK 1-3

- lära sig läsriktning
- identifiera språkets bokstäver,skriftsystem
- förstå sambandet mellan ljud och bokstav
- läsa med förståelse, bli bekanta med lässtrategier;läsa tyst och högt
- lära sig alfabetisk ordning
- läsa och återberätta innehållet i en text
- öka ordförrådet
- använda ordböcker
- skillnader mellan det svenska och modersmålets (olika bokstäver: č,ć,š,đ,ž olika ljud o,u,z,c)

Arbetsformer

-vi arbetar både individuellt och i grupp ifall möjligt

Stödverktyg

- böcker, korta filmer, bilder
- natur och närmiljö

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

- elevarbeten i både tal och skrift
- lärarens observationer och anteckningar

Elevens självreflektion-din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

- du får skriva loggbok
- du berättar själv vad du lärt dig på lektionen

Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

- genom iakttagelser av elevens individuella prestationer och arbetet i grupp

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Reviderad LPP
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3
Uppgifter
Uppgift 1