Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska, läsa och skriva i årskurs 3

Kattarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

Du kommer att få möta många olika böcker och texter. Du ska också få lära dig att skriva olika sorters texter såsom faktatext, instruktion och berättande text. VI kommer skriva både på chromebook och för hand.

Syfte

Syfte med undervisningen är att du:

  • Skapa intresse och förutsättningar till att bli en god läsare. 
  • Skapa intresse och förutsättningar till att bli en bra skribent. 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att

  • träna på att läsa och skriva ordbilder
  • skriva ihop meningar och använda rätt sorts skiljetecken
  • läsa både tyst för dig själv och högt för en kompis
  • läsa enkel skönlitteratur
  • arbeta med läsförståelse på olika sätt bland annat genom bild och diskussion
  • lära dig stava högfrekventa ord
  • skriva kortare texter till bild
  • skriva fakta/berättande text

 

Detta kommer att bedömas

Bedömningen kommer ske utifrån matrisen under.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback