Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 9

Drömbilder

Kyrkskolan 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 27 september 2017

Vi ska arbeta med att illustrera våra drömmar och inre bilder. Vad drömde du inatt? Var det obehagligt, behagligt? Vi övar vår förmåga att uttrycka känslor och upplevelser i bild.

Vi ska lära oss att ta fram och uttrycka våra inre bilder. Vi tittar och samtalar om surrealismen, färgsymbolik och komposition. Syftet är att få inblick i att bilder är betydelsebärande och att själv öva på kommunicera med egna bilder.

Du skissar och gör förslag till din dröm-/ surrealistiska bild.

Därefter målar du på A-4 eller A-3 storlek med vattenfärg/ flaskfärg.

Redovisning sker muntligt och genom att hängas upp.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter