Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik från andra världsdelar, grundsär 4-6

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Vi tänker att vi reser till Afrika, Sydamerika och Asien och får sjunga, spela och höra musiken därifrån.

 

Syfte

Du får utveckla din förmåga att musicera och reflektera över musik från andra världsdelar.

 

Genomförande

Du får sjunga sånger från Afrika, Sydamerika och Asien.

Du får spela på jembe-trumma (Afrika), xylofon (Asien), chullos (Sydamerika)

Du får se och höra på musikklipp från platser i de tre världsdelarna.

Du får vara med i sång- och danslekar från de olika världsdelarna.

 

Bedömning

Under arbetet kommer jag i huvudsak bedöma din förmåga att

-sjunga sånger från andra världsdelar

-spela puls på jembe-trumma och chullos

-resonera om musik från andra världsdelar

 

 

Hur och när

Du kommer att arbeta med detta område under flera veckor och bedömas löpande.

 


Läroplanskopplingar

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och

Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.

Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.

Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.

Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.

Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.

Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.

Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.

Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.

Vid jämförelser mellan olika typer av musik för eleven välutvecklade resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback