Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 5

Motorisk träning, koordination.

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Är kroppen skapad för rörelse i alla tänkbara former?

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • koordninera dina rörelser, balansera, landa, ta emot parera, att planera och välja vägar som fungerar för dig.

Konkretisering av mål

Du ska utveckla förmågan att använda sammansatta rörelser med kontroll och precision utan och med redskap inom olika rörelseaktiviteter och lekar.


Du ska utveckla förmågan att anpassa och variera dina rörelser individuellt till aktiviteten och till sammanhanget tillsammans med andra.

Du ska utveckla förmågan att kunna delta på ett funktionellt sätt i olika rörelseaktiviteter och lekar och förstå motoriska grundformer samt visa hänsyn och ge uppmuntran till andra.

Arbetssätt

Du kommer att få genomgångar och möjlighet att träna sammansatta grundmotoriska former individuellt och i grupp.

Du kommer att delta i och lära dig olika rörelseaktiviteter , stafetter, motorikbanor och lekar.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömmas

  • förmågan att variera rörelser till aktiviteten.
  • förmågan att anpassa rörelser till aktiviteten
  • förmågan att beskriva hur rörelseaktiviteter och lekar genomförs på ett säkert sätt


Till grund för bedömning av din kunskapsutveckling kommer användas följande:

  • Deltagande och prestation i övningar, förmågan att landa, ta emot, parera, balansera, svinga, greppa.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback