Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Skivomslag

Kyrkskolan 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 27 september 2017

Med bilder säljer vi musik- Hur ser ditt skivomslag ut? Du kombinerar musik, foto och digital bild för att göra ett eget skivomslag.

Du får kännedom och övar din förmåga att använda färgsymbolik och kompositions principer i ditt skapande.

Du kommer att arbeta med musik, fotografi och bildredigering för att skapa ett eget skivomslag.

Bedömningsunderlag; musikskisser, foto, redigerat skivomslag och bildanalys.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter