Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

4 - 6

Skyttorp SO Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern

Skyttorps skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Vi kommer lära oss om hur livet kunde vara under tre perioder som kallas stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer att jämföra livet då med livet nu och få veta hur man tagit reda på saker från förr samt hur man kan se spår i naturen från dessa tider.

Konkretisering av kunskapskraven - Vad ska vi lära oss?

  • Kunna ge exempel på hur livet var på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
  • Kunna göra en enkel jämförelse med hur livet är idag jämfört med då.
  • Kunna ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från dessa perioder.
  • Kunna begreppen dåtid och nutid, samt stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 

Undervisning och bedömning - Hur ska vi lära oss detta?

  • Vi kommer att se filmer, läsa fakta och delta i gemensam undervisning.
  • Vi kommer att skriva fakta med läraren. 
  • Vi kommer att göra enkla jämförelser muntligt/ med bild/ skriftligt.
  • Vi kommer att visa våra kunskaper både muntligt och skriftligt

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för forntiden.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter