Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Kraft och rörelse

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vad kraft och rörelse är. Du kommer få träna på att dokumentera ditt arbete, göra ritningar och följa instruktioner och bygga efter färdiga ritningar.

Syfte 

Du ska få utveckla din förmåga att använda fysikens och teknikens begrepp, modeller och teorier samt genomföra systematiska undersökningar. 

Du kommer att få utveckla dessa förmågor

Genom att:

Friktion

https://urskola.se/Produkter/195369-Testa-Friktion

https://www.youtube.com/watch?v=WJZ7uB7m8Ik&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=9

 

Balans

https://urskola.se/Produkter/194811-Gigantiska-experiment-Extrem-balans

 

Acceleration

https://www.youtube.com/watch?v=YUMqHN8lpbA&list=PL3FA0FE3954825C9C&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=odLFIFf_41o&list=PL3FA0FE3954825C9C&index=13 

Krafter 

https://www.youtube.com/watch?v=G8VLb6urSGE&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=P5S0d5z0o0g&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=qQEpwRSrHu8 

Gravitation och tyngdkraft 

https://www.youtube.com/watch?v=COJc71DdUbI&list=PL5SmB65qFp7eJhmrbOtLV-TBsg65CsRmm&index=7

Tyngdpunkt och stödyta

https://www.youtube.com/watch?v=ghWPgz9zdBI 

Tyngdpunkt och jämvikt 

https://www.youtube.com/watch?v=KEXGbslxRn8 

Det här ska du kunna när du är klar:

 • Känna till vem Isaac Newton var och vad som gjort honom känd.
 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Begreppen          

  Gravitation/tyngdkraft

   

   

   

  Krafter som formar jorden/Jordens inre och yttre krafter

  Friktion

  Motkraft

  Muskelkraft                        

  Jämnvikt

  Fart/Hastighet           

  Luftmotstånd                    

  Tyngdpunkt                 

  Balans

 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Beskriva enkla energikedjor.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Du får möjlighet att visa dina kunskaper och bedömas genom att:

 • Vara aktiv genom att samtala och diskutera på lektionerna.
 • Prov på området v. 51.
 • Dokumentering av planering, skiss och ritning.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Matriser i planeringen
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter