Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Tema shops/clothes

Tid: vecka 40-46

 

Konkreta mål

Du lär dig att:

 • fråga efter vägen (Excuse me, where is…?)
 • fråga om pris (How much is….?)
 • tala om vad som finns (There is/are…)
 • göra jämförelser/använda adjektiv (tall - taller - the tallest)
 • ge ett nekande svar (Don’t eat/doesn’t eat) 

 

Arbetssätt/undervisning

 För att nå de olika målen kommer vi att:

 • läsa olika texter, framför allt från läromedlet Good Stuff (kapitlet Shops/Clothes).
 • läsa olika dialoger och framföra dessa inför klass eller i par.
 • arbeta i workbook med olika uppgifter (hörövningar, skrivuppgifter, ord och fraser).
 • se på film/serie, spela spel och leka lekar.
 • sjunga sånger och läsa rim och ramsor.

 

Tillämpning

 Du visar dina kunskaper och förmågor genom:

 • muntliga och skriftliga övningar.
 • muntliga och skriftliga läxförhör.
 • ett prov i läsförståelse.
 • ett uppsatsprov.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tema Shops/clothes
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback