Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Kraft, rörelse, el och magnetism

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med detta området är att eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

samtala om och diskutera frågor som rör kraft, rörelse, el och magnetism,

dra slutsatser utifrån de experiment vi genomför,

jämföra dina resultat med någon annans och se likheter och skillnader,

använda en del fysikaliska begrepp som rör kraft, rörelse, el och magnetism när du pratar och skriver.

 • få kunskap om vad elektricitet är
 • få kunskap om vad kraft och rörelse är
 • få kunskap om vad magnetism är
 • få kunskap om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa: 

 • att du kan samtala om och diskutera frågor som rör kraft, rörelse, el och magnetism,
 • att du kan dra slutsatser utifrån de experiment vi genomför,
 • att du kan jämföra dina resultat med någon annans och se likheter och skillnader,
 • att du kan använda en del fysikaliska begrepp som rör kraft, rörelse, el och magnetism när du pratar och skriver.

Undervisning och arbetsformer

 

 • genomgångar
 • läsa texter och hitta fakta
 • se filmer
 •  genomföra experiment som rör elektriska kretsar, kraft, rörelse och magnetism,

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback