Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

ALBANSKA historien (hemlandet) år:7-9

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 oktober 2019

Vi ska lära oss vad forntiden innefattar och de olika tidsbegreppet : stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hur de första människorna levde av samlande och jakt. Hur de lärde sig bruka jorden, vilka husdjur de hade och hur de bodde och klädde sig. Vi lär oss vad de hade för verktyg och vapen. Vilka gudar de trodde på. Hur de handlade med andra människor. Vi lär oss också om hur de kommunicerade förr i tiden. Vi lär oss också om hur de kommunicerade förr i tiden. Vi ska lära os om vår hjälte Skenderbeu och hans biografi.

            

     Innehåll

Vi ska lär oss om albanska folkets ursprung. Iliret och Iliria.Vi ska lära oss vad forntiden innefattar och de olika tidsbegreppet : stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Hur de första människorna levde av samlande och jakt. Hur de lärde sig bruka jorden, vilka husdjur de hade och hur de bodde och klädde sig.Vi lär oss vad de hade för verktyg och vapen. Vilka gudar de trodde på. Hur de handlade med andra människor. Vi lär oss också om hur de kommunicerade förr i tiden. Vi ska lära os om vår hjälte Skenderbeu och hans biografi.

   UNDERVISNING

  • Vi tittar på filmer.

  • Vi forskar på internet.

  • Vi läser i texter, vi kommer att läsa skenderbeut biografi.

  • Vi gör bild- och skrivuppgifter och frågor till ex:

  • Hur levde de första människorna?

  •  Hur såg människorna ut på forntiden?

  •  Vad åt de? Hur bodde de?

     Bedömning

  • Att muntligt och skriftligt berätta vad du kan.
  • Att redovisa något för gruppen. Svara skriftlig på olika frågor.
  • Prov biografi om Skenderbeun.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback