Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Materia åk 7 litteratur Fysik direkt

Varlaskolan södra, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 14 september 2017

Är ett tomt glas verkligen tomt? Har luft något innehåll och har luft någon vikt? Hur många olika ämnen, byggstenar, finns det i världen? Detta och en hel del mer ska du skaffa dig kunskap om under avsnittet Materia. Var nyfiken och kom ihåg - kunskap är lätt att bära.

 


Mål med Materiaavsnittet

 • Kunna förklara vad materia är
 • kunna förklara vad ett grundämne och en kemisk förening är
 • kunna förklara vad vikt och volym är
 • Förstå att ämnen har olika täthet (densitet)
 • Kunna förklara vad ytspänning är och hur det fungerar
 • Kunna berätta något om nanoteknik 
 • Kunna redogöra för några teorier om materia

Materia Laborationer

 • Kunna hantera en del av laboratoriets basutrustning
 • Kunna skriva en laborationsrapport
 • Kunna väga 
 • Kunna mäta volym
 • Veta hur stor volym din egen hand har
 • Ta reda på hur mycket en kubikmeter sten väger

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris fysik 7-9 Varlaskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback