Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap, Teknik, Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Nya Ödåkra - energi till framtidens stad

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 november 2017

Ett ämnesövergripande arbete där kunskaper i fysik, geografi, samhällskunskap, svenska och teknik vävs samman. Uppgiften handlar om att försörja en nybyggd stad med energi och elektricitet och den examineras genom en debatt där eleverna representerar olika energikällor. Må bästa kvinna eller man segra!

Ödåkras starke man, Svensgårdsskolans rektor Per Olsson, har fått i uppdrag att förse den nybyggda staden Nya Ödåkra med energi. Det är ett mycket prestigefullt uppdrag, ett hedersuppdrag som kröner en framgångsrik karriär som skolledare och samhällsbyggare. Självklart är Per Olsson stolt över utnämningen men han är också ödmjuk inför dess komplexitet;

- Att ordna elförsörjningen för en hel stad är ett stort projekt som kräver både kunskap och fingertoppskänsla och mot den bakgrunden har Per Olsson bestämt sig för att konsultera de vassaste hjärnorna han känner till, åk8 på Svensgårdsskolan!

För att ge rektor Per Olsson bästa möjliga beslutsunderlag ska eleverna gruppvis läsa in sig på de olika energikällorna för att sedan i tvärgrupper genomföra debatter om vilken energikälla som ska försörja Nya Ödåkra med elektricitet. Debatterna sker med 3-4 elever i varje där varje elev representerar en energikälla. Debatterna sker utan andra elever som publik.

 

Energikällorna:

 

Prezi energikällorna:

 

Nya Ödåkra:

  • Area 50 – 70 km2
  • Befolkningsmängd 100.000 – 250.000
  • Position 43° 23’ 30.5’’ N 4° 29’ 33.3’’ W
  • Väderstatistik (använder närbelägna San Sebastian)

http://www.holiday-weather.com/san_sebastian/averages/

 

På platsen där Nya Ödåkra skall byggas finns möjlighet för många olika energilösningar. Från Pyrenéerna i söder rinner floder stora nog att möjliggöra vattenkraftverk. Dessutom genererar tidvattnet och stormar på Atlanten, vågor som kan driva vågkraftverk, en annan sorts vattenkraft.

I berggrunden finns stora kolfyndigheter och ute till havs har man funnit olja, båda lämpliga för fossildrivna kraftverk. Närheten till havet ger också möjlighet att försörja Nya Ödåkra med el från vindkraft då det öppna havet medför friska vindar året om.

I det område som traditionellt kallas Baskien, norra Spanien och sydvästra Frankrike, är befolkningstätheten hög varför stora mängder sopor alstras. Dessutom är det en rik jordbruksbyggd som därmed också ger avfall därifrån. Kraftverk som drivs med biobränslen är alltså en möjlig lösning.

Något längre söderut, på det spanska höglandet, finns urangruvor som möjliggör kärnkraft och väderstatistiken visar tydligt att antalet soltimmar är relativt högt året om. Även solkraftverk är därmed möjliga att använda som energikälla.

 

Debattens genomförande:

  1. Varje elev håller ett anförande om sin energikälla, dess funktion och varför den är den mest lämpade att försörja Nya Ödåkra med elektricitet. Anförandet är max 90 sekunder långt och under detta tillåts ingen annan avbryta eller ställa frågor.
  2. När alla hållit sitt anförande börjar den egentliga debatten. Genom handuppräckning begär eleverna ordet för att sedan ifrågasätta en annan energikälla med en fråga eller ett påstående. Representanten för den angripna energikällan får därefter ge replik för att försvara sig men därefter går ordet vidare till nästa elev som räckt upp handen.

Grupper 8A

Grupper 8B


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Nya Ödåkra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback