Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Retorik på andraspråket

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Att våga stå för sina åsikter och kunna framföra dem är grunden för en demokrati. Att pröva hålla ett tal eller en presentation inför klassen ska stärka elevens självförtroende på sitt andraspråk, men även få dem att förstå grunderna för hur man bygger upp och framför ett budskap.

Syfte: VARFÖR?

Vi jobbar med retorik för att ge eleverna insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska träna på att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära oss grunderna för hur man skapar och framför ett lyckat tal eller presentation.

Konkretisering: VAD?

Du ska göra minst två presentationer eller hålla två argumenterande tal utifrån genrens kännetecken som du framför i klassen. Den första kommer att bedömas formativt, dvs du kommer att få feedback från både dina klasskamrater och lärare. När du känner dig redo får du hålla ett muntligt sista tal, som  kommer att bedömas summativ, dvs du bedöms enligt betygskriterierna.

Du kommer även att betygsättas i hur du ger respons dina klasskamraters tal. Vi kommer att tala om hur man ger konstruktiv kritik.

 

 


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Svenska som andraspåk muntlig framställning
Uppgifter
Retorik