Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Återberättande text - att återberätta en nyhet

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 september 2017

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig hur man skriver en nyhetsartikel.

Centralt innehåll

Se nedan.

 

Ämnesmål till dig som elev

Se nedan.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta nyhetsartikelns struktur - hur den ser ut och är uppbyggd
 • lära oss hur man skriver rubrik och ingress och hur man organiserar innehållet
 • arbeta med några olika ordklasser så som substantiv och verb i preteritum
 • lära oss ämnesspecifika ord
 • träna på hur man skriver indirekt och direkt tal
 • träna på att skriva en nyhetsartikel tillsammans
 • skriva en egen återberättande text om en händelse
 • ge kamratrespons på nyhetsartikeln och utifrån responsen bearbeta våra texter

Bedömning

 Du visar vad du lärt dig genom att:

 • vara aktiv på lektionerna
 • skriva en egen nyhetsartikel
 • utifrån kamratrespons/feedback från lärare bearbeta din text 

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter