Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik 1 - åk 2

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Förmågor i matematik

Det här ska du lära dig.

 • Du ska kunna lösa matematiska problem på egenhand och tillsammans med dina kamrater. Du ska kunna välja strategier presentera och resonera om dina lösningar med hjälp av tex bilder, symbolspråket och talspråket.
 • Du ska kunna förstå och använda dig av matematiska begrepp i de arbetsområden vi arbetar med. 
 • Du ska kunna mäta olika längder och använda enheten mm, cm,m, km.
 • Du ska kunna klockslagen hela analoga klockan
 • Du ska kunna läsa, skriva och placera talen 0 till 100 
 • Kunna räkna addition och subtraktion i talområdet 10-20 och förstå sambandet med talkamraterna i lilla tabellen
 • Kunna räkna addition och subtraktion med tiotalen 0-100 och förstå sambandet med talkamraterna i Lilla tabellen.
 • Du ska kunna jämföra och storleksordna tal mellan 0-100.
 • Du ska kunna ramsräkna från 0-100 och 100-0.
 • Du ska ha förståelse för tallinjen och talmattan 0-100.
 • Förstå och använda positionssystemet ental, tiotal och hundratal 
 • Du ska kunna använda dig av uppställning och talsortsräkning
 • Du ska kunna förstå och använda dig av olika diagram.

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem och räknehändeler tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar.
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp. 
 • Vi har genomgångar.
 • Vi undersöker och prövar.
 • Vi arbetar med uppgifter.
 • Vi ser på filmer och sjunger sånger.
 • Vi spelar matte spel.

Bedömningssituationer

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem och räknehändelser. Både med ord, bilder och symbolpråk.
 • visa att kan välja lämpliga strategier när du löser matteproblem. 
 • använda matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans.
 • göra skriftliga uppgifter enskilt.
 • visa att du kan använda och förstå räknemetoder, uppställning och talsortsräkning. 
 • visa att du förstå och kan använda enheterna mm,cm,m
 • berätta och visa vad du kan i enskilda samtal
 • Kunna räkna addition och subtraktion i talområdet 10-20 och förstå sambandet med talkamraterna i Lilla tabellen.

För vem kan mina kunskaper vara värdefulla?

 

Viktiga begrepp

ental

tiotal

hundratal

tusental

symbolspråk

bildspråk

mäta

längd

millimeter, mm

centimeter, cm

meter, m

kilometer, km

begrepp för analoga klockan

tallinje

talmatta

strategier

räknemetoder

symbolspråk

talsortsräkning

uppställning

rimlighet

stapeldiagram

tabell


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter