Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Jä ht 16-vt 18 åk 7-9 Sh NYO TP

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Under låsåret kommer vi att diskutera och analysera de viktigaste nyheterna. Eleverna turas om att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala)

Mål för elev

Du ska

- söka information och bevaka nyhetsflödet i olika medier

- förklara samband (orsak och konsekvens)

- redogöra för olika åsikter och motivera dem

- granska och värdera olika källor

 

Innehåll

Information och kommunikation 

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

 

Rättigheter och rättsskipning 

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

Beslutsfattande och politiska idéer  

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

 

Genomförande

Under läsåret  kommer vi varje vecka att diskutera och analysera de viktigaste nyheterna.

Två elever har varje vecka ansvaret att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter (lokala, nationella och globala). Vid redovisningen får ni gärna använda er av bilder och filmklipp.

Ni avslutar med att ta upp en samhällsfråga till diskussion, där ni först redogör för bakgrundsfakta och därefter leder en diskussion för klassen.

 

Kursplanemål

  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
NYO
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter