Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Deckargenren. År 7 ht 2017

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Under de närmaste veckorna kommer du att få möjlighet att tillämpa dina kunskaper om lag och rätt genom att vi läser och skriver deckare.

Syfte

Konkreta mål

 Du ska kunna:

 • Lyssna på/läsa en pusseldeckare och analysera utifrån frågeställningar.
 • Göra en planering utifrån novellreceptet och de fyra M:en.
 • Skriva en egen deckare med anpassning till genren.
 • Visa att du kan följa skriftspråkets normer och variera ditt språk.
 • Kunna ge och ta respons utifrån responsverktyg.

Undervisning

    • Läsa och lyssna på en deckarnovell av Camilla Läckberg för att få en modell för genren. 
    • Utifrån genomgång få tips om hur hon bygger sina berättelser:  Mördare (vem), Motiv (varför), Medel (hur) och Möjlighet (var och när).
    • Utifrån deckarreceptet och de fyra M:en planera den egna texten med hjälp av tankekarta.
    • Ge och ta emot kamrat- och lärarrespons för att göra texterna ännu vassare
    • Skriva en deckare med hjälp av den egna planeringen

 

Bedömning

Bedömningsunderlaget utgörs av:

 • Klassrumsdiskussionen och din läsning: Förmågan att sammanfatta, tolka och analysera texten utifrån givna frågeställningar.
 • Responsarbetet: Förmågan att ge och ta emot respons utifrån responsverktyg. Att förbättra den egna texten utifrån kamrat- och lärarrespons.
 • Egen deckarnovell: Förmåga att anpassa texten efter genrens kännetecken. Förmåga att variera och anpassa språket efter språkliga normer. Förmåga att göra gestaltande beskrivningar.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Skriva deckare
Uppgifter
Skrivuppgift: Deckare

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback