Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

6

Beskrivande text, faktatext.

Hemsjö kyrkskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 oktober 2019

Europa är en liten världsdel, den näst minsta faktiskt. Ändå ryms här väldigt mycket. Inte minst mycket folk. Här lever mer än 700 miljoner människor i 47 länder. I det här arbetsområdet kommer du bl a att få fördjupa dig i ett av de europeiska länderna och skriva en beskrivande text om detta land.

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med Europas länder.  Du kommer att få fördjupa dig i ett av de europeiska länderna och skriva en egen faktatext om landet du valt.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • se skillnad på olika genrer 
 • veta vad som utmärker en faktatext
 • planera och skriva en beskrivande text om ett europeiskt land. I din text ska du använda strukturen för en beskrivande text. 
 • Söka information om olika länder och använda olika källor,
 • förstå och använda ämnesspecifika ord.
 • skriva med ”egna ord”.
 • jämföra ditt land med Sverige. (likheter -skillnader)
 • utvärdera din egen text samt ge respons på någon av dina klasskamraters texter.
 • ange vilka källor du använt när du skrivit din beskrivande text.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda strukturen för en  beskrivande text när du skriver om ett europeiskt land.
Du ska ha med:
 • rubrik
 • inledning med klassifikation, där du kortfattat berättar om vad du ska skriva.
 • beskrivningssteg (stycken med underrubriker)
 • ämnesspecifika ord ex exportera , importera, klimat,
 • en  text som du skriver med "egna ord".
 • källhänvisningar
 • några jämförelser mellan det land du skrivit om och Sverige. (likheter och skillnader)

Undervisning:

Vi kommer att jämföra olika typer av texter och titta efter vad som utmärker dem. Vi kommer att läsa texter om nordiska länder och undersöka hur de är uppbyggda. 

Tillsammans kommer vi att se på vad som utmärker en faktatext. Därefter kommer vi gemensamt att träna på att skriva en beskrivande text, för att avslutningsvis skriva en egen text om ett europeiskt land och då använda strukturen vi lärt oss.

Vi kommer att träna på att göra jämförelser mellan olika länder och då t ex studera landets storlek, topografi, kustlinjer.

Vi kommer att träna på hur man använder olika källor t ex filmer, läroböcker, faktaböcker, intervjuer och internet och att man i sin text skriver vilka källor man använt.

Vi kommer gå igenom ämnesspecifika ord och tillsammans göra en begreppslista.

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback