Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Historia, Svenska

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Flygelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 april 2018

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Mål för elev

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med Järnåldern - Vikingatiden:

 • Ha kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter på järnåldern
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna jämföra tidsperioder (t ex stenålder och järnålder, nutid) och se likheter och skillnader inom olika områden (t ex religion, hur man levde och bodde)
 • Kunna använda historiska ord och begrepp

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

Genomförande

Vi kommer arbeta både med bildspel, föreläsningar och tv-program om Vikingatiden.
Högläsning av berättelser och faktatexter om hur det var på vikingatiden.
Praktiskt arbete med att göra olika uppgifter som till exempel att göra egna runstenar, vikingasköldar och smycken. Detta för att skapa en fördjupad förståelse på hur människor Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, vikingafärder, handel, asatro och runskrift.hade det på vikingatiden. 
Djupdykningar om livsstil, resor, handelssystem, tro och arkeologi - arbete med stödord och tankekartor.

Redovisning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Gruppdiskussioner
 • Intervjuer i klassrummet
 • Redovisning av arbete
 • Skriftliga resonemang och jämförelser mellan tidsperioder
 • Prov

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vikingatiden åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback