Skolbanken Logo
Skolbanken

Morgon Samling

Sofiaskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

På samlingen uppmärksammar vi alla i klassen, ser vilka som är i skolan.

Syfte med morgonsamling.

- Skapa en vikänsla i klassen.

- Du deltar i en gruppaktivitet.

- Du utvecklar ditt språk och din identitet.

- Du får en känsla av att ordna händelser i tid och rum genom att dagar uppmärksammas.

- Du tränar på färger,räkna och att avslutningsvis kunna sitta och lyssna på avslutningslåten. 

Undervisning och arbetsformer

Elever och pedagogerna sitter tillsammans runt bordet och tittar på bildinstruktionen som visas med projektor på stor filmduk.

Samlingen börjar och slutar genom att tända och släcka en lampa.

Vi namnger och räknar vilka som är här.

Benämner dagens dag, med stödtecken och muntligt. 

Blåser ballong med dagens färg och sjunger och namnger färgen.

Lyssnar på en sång från Majjas alfabet.

 

 

Målet med undervisningen är att utifrån dina förutsättningar delta i att

-Uppmärksamma och benämna veckodagar

-Följa bildinstruktionen över samlingen

-Namnge vilka som är i skolan, elever och pedagogerna

-Räkna alla runt bordet

-Träna på färger

-Lyssna på avslutningslåten.  

 


Läroplanskopplingar

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

.

.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Matriser i planeringen
Samling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback