Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Världen

Påskallavikskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vi arbetar med jordens geografi, kartor, och jordens plats i solsystemet. Vi kommer också att prata om klimat, natur och krafter som påverkar hur jorden förändras.

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att innehålla:.

  • Muntliga genomgångar
  • Filmvisning
  • Diskussioner
  • Enskilt arbete samt grupparbeten

Visa vad du lärt dig

Muntliga PP redovisningar av enskilt arbete och grupparbete.

Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

Tidsram

Arbetet pågår under vecka 38 - 43

Bedömning

 Se bedömningsmatriser nedan. 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Geografi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter