Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik i träningsskolan

AGR - Anpassad Grundskola och Resursskola, Stenungsund · Senast uppdaterad: 21 mars 2021

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: få pröva på många olika slags aktiviteter. Undervisningen skall skapa förutsättningar och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna förmåga.

ur läroplanen för grundsärskolan inriktning träningsskolan

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången inriktning träningsskolan:

Ur syfte i kursplanen för Motorik

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 få pröva på många olika slags aktiviteter. Undervisningen skall skapa förutsättningar och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna förmåga.

Ur Centralt innehåll i kursplanen för motorik

Undervisningen i ämnesområdet motorik skall behandla följande centrala innehåll i 
årkurs 1-9

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska utveckla förmågan att:

*   genomföra alla övningar.
*   bli mer självständig när du kan en övning.
*   att veta hur man klär sig för olika aktiviteter.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:
* träna balans, kroppskontroll och olika rörelser. 

*vi kommer att använda oss av olika motorik-banor och "Röris"-program.
*samt bada regelbundet i Sundahallen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

hur du utifrån dina förutsättningar deltar ï olika aktiviteter.


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.

Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.

Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.

Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.

Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback