Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Läslust på Tallen

Gamla Överby förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Citat från Astrid Lindgren - "O mäktiga féer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där ni brukar komma stickande med - ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta! Jo, för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand nyckeln till det förtrollande landet, där man kan hämta den sällsammaste av glädje."

Syfte -

att målmedvetet planera avdelningens läsmiljö, vara en läsande förebild, tydligt förhållningssätt till föräldrar och samverka för att barnen ska ges goda möjligheter att upptäcka skriftspråket.

Mål -

att barnen ska bli nyfiken och intresserad av den skriftspråkliga världen.

Innehåll -

regelbundna biblioteksbesök med böcker efter barnens intresse och förskolans traditioner, bokpåse "Läslust på Tallen" - samverkan förskola/hem, utveckla läsmiljön på avdelnlingen efter varje barns erfarenhetsvärld - högläsning och återkoppling av text, samarbete med den kommunala logopeden.

Metod -

att föra strukturerade samtal med barnen om olika texter, berätta och låta barnen dramatisera, att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare och skribenter.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bokpåse - Läslust på Tallen!
Logopederna tipsar!
Läsvila
Biblioteksbesök
Lärmiljö för språkutveckling

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback