Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

9

Andra världskriget

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Andra världskriget (1939-1945) omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen. På den ena sidan stod axelmakterna som i första hand bestod av Tyskland, Italien och Japan. Den andra sidan utgjordes av de allierade som framförallt var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA.

Vad ska vi läsa?

Förmågor som vi kommer att träna på:

  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 Arbetsmetoder

Film, genomgångar, textläxor, diskussioner, övningar, eget arbete, prov och bedömningsfrågor.

Bedömning

Eleven kommer att kunna visa sina kunskaper både muntligt och skriftligt i diskussioner, i skriftliga arbeten som behandlar etiska och moraliska frågor kopplade till det vi lärt oss på lektionstid. Eleven kommer även att få visa sina kunskaper i ett skriftligt prov.

Vecka 48

Mellankrigstiden och orsaker. 

 

Vecka 49

Andra världskriget

händelseförlopp

 

Vecka 50

Händelseförlopp och konsekvenser

 

Vecka 51

Prov

 

Vecka 2 och 3

Bedömningsfrågor om Förintelsen. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Historia
Kunskapskrav Religion
Uppgifter
Prov Andra världskriget
Prov Andra världskriget
Bedömningsfrågor till Frågor jag fått om Förintelsen
Bedömningsfrågor: Frågor jag fått om Förintelsen