Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Astronomi åk 6

Marnässkolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under arbetets gång . Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Hur uppstår dag och natt? månader? år? Vad beror våra årstider på? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera.

Du ska få lära dig om:

 •  Solsystemets himlakroppar

 • Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras

 

 • Människan i rymden och användningen av satelliter.

 

 • Göra undersökningar: planera genomföra och utvärdera.

 

 • dokumentera din undersökning med bilder och text

 

 • Läsa och förstå faktatexter i fysik

 

Hur?

 • titta på filmer och bilder
 • läsa faktatext
 • diskutera
 • göra undersökningar

 

Vad bedöms?

 • hur du förstår och använder begrepp
 • hur du förstått himlakropparnas förhållande till varandra
 • att du visar att du vet någon naturvetenskaplig upptäck och vad den betytt
 • hur du kan genoföra, resonera och ge idéer kring att förbättra undersökningar.

 

Hur får du visa vad du kan ?

 • skriftligt och/eller muntlig förklara hur himlakropparna rör sig (dag/natt, månad och år)
 • Skriftlig bedömningsuppgift-prov

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback