Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik, Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Tema huset

Ölmeskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 19 augusti 2017

Under ett antal veckor kommer du arbeta med temat Huset, både praktiskt och teoretiskt. Du kommer få bygga en modell av ditt rum, undersöka vad ditt hus är byggt av och vilket värmesystem det använder. När du jobbar med temat kommer du att läsa om vilka tekniska system som kan finnas i ett hus. Du kommer även få göra systematiska undersökningar som handlar om elektricitet och värme.

Det här ska du jobba med:

Under ett antal veckor kommer du arbeta med temat Huset, både praktiskt och teoretiskt. Under temats gång kommer du att få läsa olika slags texter och använda internet för att lära dig mer om elektricitet, värme och tekniska system. I början av temat kommer du få undersöka vad ditt hus är byggt av och vilket värmesystem det använder. Du kommer att få lära dig några tekniska system, delsystem och komponenter som finns i huset. Under temats gång kommer du att utföra olika slags experiment inom områdena värme och elektricitet och dokumentera dem. I teknik ska du få lära dig hur man ritar föremål i tre olika slags vyer. Du kommer få jobba med slutna kretsar. Du kommer att jobba med uppgifter som handlar om skala, omkrets och area genom att du ritar en ritning över ditt rum och bygger en modell över ett rum i ett hus. I slutet av temat kommer du göra en muntlig redovisning av ett tekniskt system med hjälp av stödord och bilder av systemet.

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 • Känna till några tekniska system som används i huset
 • Kunna namnge ingående delsystem och komponenter i ett tekniskt system som används i huset
 • Kunna rita av ett föremål i tre olika vyer samt skriva måttangivelser
 • Kunna använda skala, dvs förminska och förstora föremål
 • Kunna bygga en modell av ett rum
 • Kunna utföra konstruktionsarbete med elektriska kopplingar, dvs den slutna kretsen
 • Kunna berätta om hur ett tekniskt system fungerar och hur det förändrats över tid samt vilken påverkan det har på miljön
 • Känna till att värme(energi) kan spridas på tre olika sätt, ledning, strömning och strålning
 • Veta hur man kan påverka energiflöden(värme)
 • Känna till olika slags energikällor
 • Känna till att det finns två olika slags elektricitet, statiskt och elektrisk ström
 • Känna till vilka ämnen som leder ström
 • Veta skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling
 • Kunna förstå och använda skala, omkrets och area
 • Kunna förbereda och genomföra en muntlig redogörelse om ett tekniskt system

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör elektricitet och värme
 • söka naturvetenskaplig information om elektricitet och värme och använda olika källor och föra resonemang om informationens och källornas användbarhet samt kunna använda informationen i diskussioner och samtal samt texter
 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar om elektricitet och värme samt bidra med egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
 • jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt kan ge förslag som kan förbättra undersökningen
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • använda dina kunskaper om elektricitet och värme genom att ge exempel på och beskriva dem med viss användning av fysikens ord och begrepp
 • föra samtal om elektricitet och värme genom att relatera dem till några fysikaliska samband
 • berätta om några naturvetenskapliga upptäckter inom elektricitet och värme och deras betydelse för människors levnadsvillkor
 • beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
 • föra samtal kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid samt kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Spiken
Larmet
Rummet
Vad vet jag om värme?
Tekniska lösningar
Uppgift 6
Insändare - Argumenterande text om energikällor