Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Läsförståelse åk 4 -Sva

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 juni 2018

Du kommer under detta arbetsområde att -utveckla din läsförståelse -utveckla din förmåga att läsa mellan raderna -utveckla din förmåga att förstå bortom raderna -utveckla din förmåga att dra slutsatser -diskutera innehållet i en text med kamrater.

Våra mål

Du ska:

 • kunna förstå innehållet i olika texter.
 • kunna svara på frågor om texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna.
 • kunna delta i samtal kring det vi har läst.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • ha läsgrupper där ni samtalar kring det ni har läst.
 • träna läshastigheten genom att läsa tillsammans och enskilt.
 • jobba med texter på olika sätt; både enskilt och i grupp.
 • jobba med frågor som kommer att testa din läsförståelseförmåga (på raderna, mellan raderna och bortom raderna).

Bedömning

Du visar att du har godtagbara kunskaper genom att:

 • svara på frågor om texterna: på raderna, mellan raderna.
 • koppla innehållet i olika texter till dina egna upplevelser.

 

Du visar att du har mer än godtagbara kunskaper genom att:

 • svara på frågor om texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna.
 • koppla innehållet i olika texter till dina egna upplevelser.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback