Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Franska 2014-2018 Mimer

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Att lära sig ett språk är en fantastisk resa. Det handlar dels om att öva upp sin förmåga att uttrycka sig, tala, skriva, höra, läsa, uppfatta någonting på ett nytt sätt. Dels handlar det om att lära känna en annan kultur, historia, människor. I den värld vi lever i idag är språk ett extra kort för att kommunicera med människor och ha roligt. Varje vecka använder vi oss av vårt instrument för att täcka olika delar av inlärning; lyssna, se, prata.. Under vissa lektioner fokuserar vi kanske mer på ett typ av inlärningssätt och förmågor för att fördjupa oss. Här står det vad vi gör i den här årskursen, vad du kan förvänta dig av läsåret i franska och hur det bedöms.

Språkundervisning i franska åk 7

Varje vecka arbetar eleven med att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Detta gör vi genom att

 • Börja varje lektion med att samtala och använda oss av de ord som vi kan
 • Göra övningar där vi rör på oss för minnesträning
 • Använder sig av Quizlet, där klassen har sitt eget ordförråd digitalt och kan öva, förbereda sig
 • Övar uttal genom att lyssna och uttala ord
 • Läsa kortare texter, översätta, återge 
 • Lyssna på dialoger, sagor, film och annat ljudmaterial
 • Skriva grundläggande texter så som presentationer
 • Spontana rollspel och förberedda dialoguppspelningar
 • Öva grammatik: obestämd och bestämd form, singular och plural, verb i presens, possessiva pronomen, prepositioner
 • Öva glosor: hälsningsfraser, presentera sig själv, andra, ställa frågor, räkneord, veckodagar, månader, årstider, kläder, kroppsdelar, djur, mat, klockan
 • Producera texter, berättelser, dialoger, rollspel
 • Realia: Frankrike, fransktalande länder, franskspråkig kultur, franska skolan, samhället

Bedömning

Bedömning sker enligt skolverkets regler; genom att se elevens utveckling kopplat till kunskapsmålen. Det sker genom att följa elevens utveckling under läsårets gång och erbjuda eleven material för de saker som hen behöver öva på.

Rent praktiskt så har eleven planerade och oplanerade prov i olika storlek, dictéer, gloslekar, framställningar samt inlämningsuppgifter.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav för Franska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback