Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Jä HT-17 åk 8 Slöjd Klädsömnad i trikå MF/MB

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 december 2017

Klädsömnad i trikå åk 8

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet utifrån syftet och arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utvecklar förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll


Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker    
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och tolkas.
Slöjdens arbetsprocesser    
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.


Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer    

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

Genomförande

 

 • Grupparbete, introduktion genom att analysera en t-shirt/hoodtröja; mode, trender, uttryck, signaler.
 • Välja modell av ett plagg som ska konstrueras och tillverkas.
 • Mäta kroppsmått för att hitta rätt storlek. 
 • Lägga in planering och tillverkningen av plagget med bild och text på Unikum/Lärlogg/ämne-slöjd, Vid tre tillfällen under terminen. 
 • Rita av mönster efter egna mått.
 • Tillverka, utveckla och genomföra det praktiska arbetet till ett färdigt plagg.
 • Utvärdering; bild av den färdiga produkten och textanalys som läggs in på den personliga portfolion, Unikum/Lärlogg/ämne-slöjd. 
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

Din förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.

Din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i ditt slöjdarbetet.

Din förmåga att analysera och värdera arbetsprocessen.

Din förmåga att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

Kursplanemål

Syftet med undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan;

 • Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Klädsömnad i trikå, åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback