Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Skriva engelska!

Lövängsskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Du skriver och formulerar meningar genom olika övningar. Du kommer att skriva en bok på engelska och använda dig av kunskaperna du lärt dig när du tränat på att skriva meningar.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- förstå och formulera sig i skriven text

Centrala innehållet

Du kommer enskilt och tillsammans med andra att jobba med att:
- lyssna, tala, samtala enkel engelska
- skriva och förbättra din text, både till innehåll och den grammatik vi lär oss 
- använda olika sätt att förstå och göra sig förstådd på engelska

Bedömningsuppgift 

Du kommer att bedömas utifrån ditt slutarbete som blir en barnbok.
- du visar att du kan formulera meningar i skrift
- du visar att du kan uttrycka dig i skrift
- du visar att du kan bearbeta & förbättra dina meningar

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan skriva ord, fraser och meningar. 
Du kommer att visa att du kan förbättra dina meningar med hjälp. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback