Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Arbete med noveller åk8

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vi fortsätter vårt arbete i novellens värld.

v.3-v.7

Vi läser och diskuterar. Ibland enskild läsning, ibland högläsning. Vi kommer att läsa många olika sorters noveller. Allt ifrån Hjalmar Söderberg till Jonas Gardell. Några av noveller kommer vi bara att kort reflektera kring, skriftligt och/eller muntligt medan andra kommer att analyseras lite mer på djupet. Här är några exempel på noveller vi kommer arbeta med:

Att döda ett barn
Pälsen
Smycket
Torrsimmaren
Det osynliga barnet
Ett halvt ark papper
Kartongmannen

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kartongmannen
Pälsen
Att döda ett barn
Novellanalys Mall
Din novell