Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Marie Planera, genomföra och utvärdera en idrottslektion

Östra skolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

I en period nu kommer vi nu att planera, genomföra och utvärdera en idrottslektion.

Målet med undervisningen är att du ska:

  • planera en lektion.
  • leda och genomföra lektionen.
  • lyssna på klasskompisarnas utvärdering för att utvecklas.

Det här ska vi göra:

  • Planera vilka aktiviteter ni ska genomföra. Vilket material behövs, beräkna tidsåtgången.
  • Led klassen genom aktiviteterna. Berätta varför de får göra saker. Vad är syftet med aktiviteterna, finns det skaderisker och hur kan de i så fall förebyggas etc.
  • Utvärdera ditt och klasskamraternas arbete. Vad gick bra och vad kan ni tänka på till nästa gång. Lära dig av ditt eget arbete, av klassens och lärarens respons.

Detta kommer att bedömas:

  • din förmåga att planera, organisera och leda en lektion.
  • din förmåga att samtala om förebyggande av skador och ditt resonemang varför vi gör planerade aktiviteter.
  • din förmåga att utvärdera ditt arbete och utvärdera andras arbete.

Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Tyresö Idrott och hälsa 4-6 Skolverksmodell MED indelning av förmågor
Uppgifter
Idrottslektion

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback