Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Broderi med budskap

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Att brodera är som att rita sakta. Det är lättare att brodera fint än att rita fint tycker några. Dessutom går det att uttrycka sig på så många olika sätt när man broderar: FRIHET, JÄMLIKHET, BRODERI!

Så här kommer vi att arbeta:

 

Du kommer att få lära dig hur man gör korsstygn och få inspiration till vad man kan använda korsstygnen till. Vi kommer att titta på hur man förr i tiden använde korsstygn i budskapstavlor med ordspråk och andra talesätt. Vi kommer också att titta på den nya trenden kravallslöjd och hur man där använder sig av tekniken för att säga något revolutionerande.

Du ska bli inspirerad till att uttrycka ett eget budskap som du skall brodera. Du kan ta med dig en gammal ram hemifrån som du anpassar broderiet till eller också gör du en egen ram. Det kommer att bli mycket skissande och räknande innan du kan börja brodera ditt budskap.

Du dokumenterar och utvärderar ditt arbete. 

 

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

  • Veta skillnaden mellan bundet broderi och fritt broderi och vilka material man använder till de olika teknikerna.
  • Ha kunskaper om vad korsstygn (bundet broderi) är och fritt broderi och hur du kan använda teknikerna.
  • Ha kunskaper om hur man genomför ett broderiprojekt.
  • Ha kunskap om slöjdtraditioner och hur de kan användas i dag.
  • Kunna lösa problem och uppgifter på ett självständigt och konstruktivt sätt utifrån de kunskaper och erfarenheter du har

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback