Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Geografi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Blixtar och dunder (med lärandematris)

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 25 september 2017

I detta arbetsområde kommer du att arbeta med olika sorters väder och väderfenomen samt hur dessa uppstår. För att bättre förstå väder och väderfenomenen kommer du även få möjlighet att lära dig mer om hur luft är uppbyggt och vilka egenskaper luften har. Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att göra hypoteser (=kloka gissningar), genomföra experiment, tolka resultat och dra slutsatser under tiden som du arbetar med luft och väderfenomen. Du kommer att få titta på filmer, experimentera, läsa fakta och diskutera med kamrater, men även att få göra din egen väderbok och skapa en väderprognos.

Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • Vi samtalar och diskuterar frågor om luft, väder och hur förändringar i dessa påverkar människor på olika vis.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi genomför och dokumenterar undersökningar i text och bild.
 • Vi skapar egna väderböcker i vilka vi jämför väder på olika platser.
 • Vi förbereder och spelar in egna väderprognoser.

Så här visar jag att jag kan

 • Jag deltar i någon form av diskussioner och samtal.
 • Jag genomför och dokumenterar någon undersökning i text och bild.
 • Jag skapar en egen väderbok och visar då att jag kan berätta om likheter och skillnader mellan väder på olika platser.
 • Tillsammans med en klasskamrat skapar jag en väderkarta, skriver manus samt spelar in en väderprognos.
 • Jag kan förklara och använda följande begrepp: luft, lufttryck, syre, kväve, nederbörd, åska, väder, klimat, väderstreck (norr, söder, öster, väster), temperatur, Norrland, Svealand, Götaland.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Blixtar och dunder
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter