Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Solen, jorden och månen

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 december 2018

Vi arbetar med solen, jorden och månen och hur de rör sig i förhållande till varandra.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att eleven ska lära sig hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra. Eleven ska få en förstårelse för hur det kommer sig att vi har årstider, år, månader, natt och dag.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma hur du kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.

Du kommer att få berätta muntligt och visa praktiskt hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

¤ fakta kring solen, jorden och månen

¤ månens faser

¤ fakta om stjärnor
¤ stjärnbilder

Hur ska vi nå målet? Genom att:

¤ delge varandra vad vi vet

¤ leta fakta i böcker; I-pad

¤ titta på film

¤ läsa och skriva faktatexter

¤ arbeta tilsammans

Hur vill jag visa att jag nått målet? Genom att:

¤ redovisa muntligt inför klassen, några kompisar eller enskilt

¤ redovisa i grupp


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback