Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Fy 7 Kraft och tryck

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

En kraft kan man inte se, känna eller ta på. Där i mot kan man se, känna eller ta på det resultat kraften ger. Det är de begreppen vi kommer att studera i vår inledning till grundläggande mekanik.

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

  • Förstå skillnad mellan vikt och tyngd
  • Kunna beräkna tyngdkrafter
  • Veta vad krafter uträttar
  • Veta hur man kan öka och minska friktion
  • Veta hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
  • Känna till några enkla maskiner
  • Kunna rita krafter
  • Använda en dynamometer

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med olika texter och se film för att bygga upp kunskaperna inom området. Du kommer även att få möjlighet till att laborera och att diskutera med hjälp av de nya kunskaperna.

 

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras vid praktiskt arbete,skriftliga förhör, delaktighet vid diskussioner och inlämning av lab.rapporter.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NOMATRIS
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter