Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Fysik och Kemi 2-3 (tyngdkraft, friktion vatten och luft)

Gluntens montessoriskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Varför faller äpplet till marken? Varför åker vi olika fort när vi åker rutschkana? Kommer det nytt vatten? Hur märker vi att det finns luft?

Syfte med arbetsområdet:

Enligt skolverkets kursplan

Centralt innehåll utifrån skolverkets kursplan som arbetsområdet berör:

Enligt skolverkets kursplan

  • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 

 Beskrivning av arbetsområdet:

I temaområdet kommer du få lära dig om tyngdkraft, friktion och jämvikt. Du kommer få lära dig om ljud och ljus. Du kommer få lära dig om vatten och luft. Du kommer få lära dig genom att:

* Skriva hypoteser.

* Göra experiment både inne och ute.

* Samtala om vad du ser och upptäcker när du gör experiment.

* Dokumentera dina experiment med bild och text.

* Läsa faktatexter.

* Se film.

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Att du kan prata om om tyngdkraft, friktion och jämvikt i som kan hittas i lek och rörelse. 

Att du kan berätta om ljus och ljud. Om varför man ser saker och hur man kan höra saker. 

Att du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och berätta om experiment som du har gjort.

Att du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder. 

Att du kan göra experiment och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse samt vatten och luft. 

 

Arbetstid för arbetsområdet:

Vi kommer arbeta med temat under sju veckor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tyngdkraft och friktion samt vatten och luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback