Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kroppen

Klostergårdskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Vi kommer att arbeta med tema "kroppen" under några veckor.

Till eleverna

Målet med arbetet är att:
 

 • du ska känna till de viktigaste kroppsdelarna
 • du ska kunna berätta om olika kroppsdelars funktioner
 • du känna till och kunna prata om våra sinnen
 • du ska kunna diskutera vad kroppen behöver för att må bra

 Under arbetets gång kommer vi att:

 • läsa faktatexter om kroppen
 • skriva enkla faktatexter om kroppen
 • göra bilder, gemensamt och i grupp
 • diskutera i stor och liten grupp
 • göra fysiska övningar
 • göra olika experiment med våra sinnen och dokumentera i temaboken

 

 • Du kommer redovisa ditt arbete genom:
 • att diskutera med klasskamrater
 • delta i experiment
 • dokumentera experimenten i temaboken
 • att skriva gemensamma och egna texter om kroppen
 • bildframställning

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva några kroppsdelar och hur de fungerar
 • berätta om våra sinnen
 • delta i - och dokumentera - experiment  
 • delta i diskussioner i ämnet, tala och lyssna

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback