Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Fg Good Stuff "Flying"

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 november 2017

Do you like flying? Vi kommer att arbeta med kapitlet "Flying" i Good Stuff.

Varför ska vi arbeta med det här?

Det här kommer du få undervisning om

Så här kommer vi att arbeta

Lyssna på och läsa texter i textboken.

Gemensamma genomgångar med frågor på texterna samt översätta.

Arbeta med uppgifter till texterna.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Muntlig aktivitet under lektionstid.

 

Skriftliga uppgifter i övningsboken.

 

 

Lektionsplanering

 Vi arbetar med en text i taget. Vi lyssnar och har gemensam genomgång.

Arbete i arbetsboken med uppgifter som hör till den text vi gått igenom.

Filmklipp om ämnet. 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter