Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BILBIL01b

Bild: Extrauppgift - Adbuster

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Aktionsgruppen Adbuster är ett internationellt nätverk som bland annat genom sin tidning angriper och manipulerar varumärken och reklambilder för att driva en debatt om reklamens roll i samhället.

Adbusters utifrån reklambild

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Uppgift:

Gör en reklambild med ett Adbuster perspektiv = en reklambild med ett ifrågasättande perspektiv. Du använder dig av papper och de material du själv vill använda.

Tips på hur du går tillväga:

  • Utforska hur reklam ser ut. Sök på internet och titta i tidningar.
  • Fundera på vad du tycker om reklamen du ser. Är det något som stör dig som du kan ifrågasätta?
  • Använd tidningar, utskrifter, pennor, färg och/eller kamera för att göra din bild.
  • Din adbuster ska innehålla: Bild, text och avsändare/logotypHur kan jag göra?

Alternativ:

  • Utgå från en ett varumärkes reklamaffisch/annons och förändra den genom bild och/eller text.
  • Utgå från ett valt varumärke och gör din egen reklamaffisch. Tänk på att titta på varumärkets text/logotyp/bild och försök att efterhärma vissa delar så man förstår vilket varumärke det är du har utgått ifrån.

 

I bedömningen tittar jag på:

Hur du arbetar från idé till det färdiga resultatet.

Hur du arbetar fram egna idéer och visar det genom att göra en affisch/reklambild.

Hur du arbetar med affischen/reklambildens layout. - text, bild och logotyp.

Hur du presenterar ditt resultat och beskriver din idé och bildens uttryck, innehåll och funktion.
Läroplanskopplingar

Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.

Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.

Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.

Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.

Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.

I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.

I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.

Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter