Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Helsingborg - vår del av världen år 3

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Du kommer att få lära dig mer om vår vackra stad, Helsingborg, Sundets pärla.

 

Helsingborg

Under vårterminen kommer vi att arbeta med vårt tema om Helsingborg. Under temats gång kommer du att få lära dig mer om vår stad. Du kommer att få lära dig mer om några kända och historiska platser i  Helsingborg. Kunna söka information i böcker, broschyrer och på internet samt arbeta med fotografering och överföring av bilder i datorprogram.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • ta ett personligt ansvar för dina studier samt samarbeta i  grupp
  • läsa och förstå faktatexter
  • lära känna din hemstad
  • lära känna Helsingborgs historia
  • framföra ett budskap med hjälp av IKT

Så här ska vi arbeta

I början av temat kommer vi att diskutera gemsamt för att ta reda på vad du redan vet om Helsingborg, samt ta reda på vad du vill lära dig i temat. Du kommer att få se film, göra studiebesök, läsa och göra en egen film om Helsingborg.

 

 

Detta ska bedömas

Vi kommer att bedöma:

Att du känner till olika kända och historiska platser i din stad.

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback