Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Terminsplanering i engelska klass 6B vt-17

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Detta är en övergripande planering för klass 6A i Engelska vt-19

Här kommer en övergripande planering för åk 6 Österbyskolan

Läromedlet vi använder heter What's Up och består av en text- och en arbetsbok. Textboken är uppbyggd kring olika teman såsom:

 • Holidays
 • Food and Health
 • Mysteries
 • Rich and Famous
 • What's out there
 • Believe it or not
 • Crime
 • Life Stories
 • Going places

Varje avsnitt i textboken börjar med en hörövning och sedan följer tre olika texter. Glosorna till texterna hittar man i arbetsboken från sid 118. I arbetsboken hittar man sen olika typer av övningar som är kopplade till varje text i textboken. Lektionerna i engelska ligger på onsdagar och fredagar.

Förutom böckerna kan man också jobba med ordinlärning och andra typer av uppgifter digitalt på följande adress: www.sanomautbildning.se. Grammatikavsnitt vävs löpande in i de olika avsnitten i textboken.

 Vi håller just nu på med avsnittet "What's out there".

Läxor och examinationer läggs också ut på klassens blogg i Unikum.

Under vt-17 kommer även Nationella Prov att genomföras i engelska. Provdatum för engelska nationella prov är 3 och 5 maj och mer info kommer närmare i tiden.

Parallellt med läroböckerna gör vi även andra saker på engelskalektionerna som  t ex titta på kortare utbildningsprogram, lösa korsord, leka lekar, titta på engelska film, jobba med rollspel, grupp- eller pararbete mm

Regelbundet övar vi följande förmågor på engelskalektionerna:

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Muntlig produktion
 • Skriftlig produktion

Samt att vi lär oss hur det  är att leva och bo i engelsktalande länder. Vi håller just nu på och tittar på en programserie om ungdomar på Scillyöarna.

Vid denna termins slut får eleverna betyg för andra gången (ej moderna språk - först i åk 7). Nedan  följer betygskriterierna för åk 6 i Engelska:

 Årskurs 1-6

  E C A
Förstå tal *
Förstå skrift *
Redogöra, kommentera & agera
Välja & använda strategi
Välja & använda material
 
Formulera sig i tal *
Formulera sig i skrift *
Bearbeta & förbättra
Uttrycka sig muntligt *
Uttrycka sig skriftligt *
Strategi för interaktion
 
Kommentera & jämföra
* Vi har delat några av Skolverkets aspekter för att göra det lättare att jobba formativt. Läs mer här »
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback