Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Geografi

·

Årskurs:

4

Kartkunskap

Palettskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Hur ritades kartor förr? Hur görs de idag? Vad kan visa med olika kartor? Vad betyder karttecken och färger på en karta? Hur hittar man en plats på en karta?

Mål ur kursplanen:

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna väderstrecken,
 • kunna hitta geografiska platser på en karta i atlasen genom att använda registret,
 • kunna färgers och symbolers betydelse i atlasen,
 • känna till hur du kan använda topografiska,politiska och tematiska kartor,
 • kunna använda ämnesspecifika ord

Undervisningen

På lektionerna kommer du:

 • träna på att kunna väderstrecken
 • träna på att leta upp platser i en atlas genom att söka i registret,
 • använda georafiska ord och begrepp,
 • söka svar på frågor om bl.a befolkning, odling, naturtyper och religioner genom att använda tematiska och topografiska kartor
 • göra en egen sammanställning om ett område med hjälp av topografiska, politiska och tematiska kartor

Bedömning:

Du visar att du:

 • kan väderstrecken när du på kartan kan visa i vilket väderstreck en ort ligger i förhållande till en annan,
 • kan använda atlasens kartor genom att du kan hitta en geografisk plats 
 • kan kartans symboler och färger genom att visa vad  t. ex. en sjö, berg, stad eller kyrka är för sorts geografisk plats,
 • kan använda tematiska kartor genom att använda altasen för att kunna svara på en fråga om t. ex religioner eller befolkning i världen,
 • kan geografiska ord och begrepp genom ordbanksförhör
 • kan skriva en sammanfattande text om en plats utifrån olika kartor

Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter