Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik åk 3 VT: Melodier och människan

Björklinge skola F-2, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Just nu ska vi fördjupa oss i att spela och sjunga melodier. Hur påverkar egentligen musiken oss människor?

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens olika uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll åk 1-3

Detta innehåll kommer att beröras denna termin:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Kunskapskrav åk 6

Kunskapskrav som kommer att bedömas:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Konkretisering av kunskapskraven

Eleven skall kunna

 • Du kan delta i flera former av sång och provar enkel stämsång
 • Du kan spela melodislingor
 • Du kan byta mellan två ackord på ukulele
 • Du kan prova att skapa musik med digitala verktyg
 • Du kan komponera en melodi och även skriva ner den
 • Du kan höra skillnad på dur och moll
 • Du känner till de olika instrumentgrupperna och kan ge något exempel
 • Du kan samtala om hur musik används i olika sammanhang

Undervisning och bedömning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 • Vi sjunger unisont, växelsång och i enkla stämmor
 • Vi sjunger för att värma upp, öva tekniker, ha roligt eller öva för framträdande
 • Vi lär oss nationalsången och någon psalm
 • Vi spelar melodier på klaviatur, på tonrör och på stränginstrument
 • Vi övar på att byta mellan ukuleleackord, antingen D -> A7 eller D -> G
 • Vi provar appar för musikskapande
 • Vi sorterar instrument till olika grupper
 • Vi lyssnar och associerar kring musik från musikaler eller från spel
 • Vi lyssnar på och bedömer musikskapande från femmornas "Melodifestival"

Tillämpning
Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • Delta i gemensam sång
 • Delta i gemensamt spel
 • Delta i framföranden
 • Skriva ned komponerad melodi
 • Visa kunskaper i övningar och test (skriftligt/digitalt)

Bedömning
Läraren kommer att bedöma dina inlämnade uppgifter och din förmåga att delta i sång, spel och övningar.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback